Monday, 20 December 2010

Shokki Vessels

Beyaz kilden yapılan içi renkli sırlı Shokki isimli bu pişirme kapları Laurent Corio tarafından tasarlanmış. 

Cooking vessels called Shokki by Laurent Corio are made of white clay with coloured enamelled interiors.

No comments:

Post a Comment